สำรองห้องพักออนไลน์

สวนศรีเมือง จังหวัดระยอง

สวนสาธารณะขนาดใหญ่ แวดล้อมไปด้วยพรรณไม้ร่มรื่น ตั้งอยู่ใจกลางเมืองระยอง ด้วยพื้นที่กว่า 70 ไร่ มีสนามฟุตบอล สนามบาสเกตบอล สนามเทนนิส สนามตะกร้อ สนามวิ่ง สนามฟุตซอล สระว่ายน้ำ ฟิตเนส และห้องสมุดประชาชนให้บริการ มีสถาปัตยกรรมแบบไทยดั้งเดิมที่เรียกว่า “พระอังคีรส” ที่ตั้งอยู่ในคูน้ำภายในสวนสาธารณะสวนศรีเมือง รายล้อมด้วยธรรมชาติเหมาะแก่การพักผ่อน

พระเจดีย์กลางน้ำ จังหวัดระยอง

พระเจดีย์กลางน้า ห่างจากโรงแรมเพียง 5 กิโลเมตร เป็นเจดีย์ก่ออิฐฉาบปูนทรงระฆัง สูงประมาณ 10 เมตร พื้นที่บนเกาะโดยรอบเจดีย์เป็นป่าชายเลนที่มี ต้นโกงกางใหญ่หนาแน่น มีสะพานไม้ทอดตัวคดเคี้ยวไปในป่าให้เดินชมต้นโกงกางใหญ่ ปูก้ามดาบ และ ปลาตีนที่อาศัยอยู่ตามพื้นเลนได้อย่างเพลิดเพลิน ปลายสุดสะพานไม่มีศาลาชมวิวแม่น้าระยองให้พัก ชื่นชมกับบรรยากาศธรรมชาติ

วัดป่าประดู จังหวัดระยอง

พระนอนขนาดใหญ่ วัดป่าประดู่ ห่างจากโรงแรมเพียง 1 กิโลเมตร “พระนอนตะแคงซ้าย” (พระพุทธไสยาสน)์ ซึ่งเป็นพระพุทธรูปเก่าแก่ ประดิษฐานอยู่ในพระวิหารวัดป่า ประดู่ อ.เมือง จ.ระยอง โดยปกติแล้ว การสร้างองค์พระปางสีหไสยาสน์มักจะสร้างประทับอยู่ในท่า นอนตะแคงขวา แต่พระพุทธไสยาสน์ที่วัดป่าประดู่สร้างในท่านอนตะแคงซ้าย มีความยาว 11.98 เมตร สูง 3.60 เมตร มีขนาดใหญ่ เป็นพระพุทธรูปอนอนตะแคงซ้ายที่เก่าแก่ และแปลกที่สดุ ในประเทศไทย

ศาลสมเด็จพระเจ้าตากสิน จังหวัดระยอง

ศาลสมเด็จพระเจ้าตากสิน วัดลุ่มมหาชัยชุมพล ห่างจากโรงแรมเพียง 2 กิโลเมตร ศาลสมเด็จพระเจ้าตากสิน วัดลุ่มมหาชัยชุมพล เป็นสถานที่ศักดิ์สิทธิ์ที่สาคัญแห่งหนึ่งของจังหวัดระยอง เชื่อกันว่าสามีภรรยาที่มีบุตรยาก หากมาขอพรจากศาลสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชแห่งนี้แล้วมักจะ สมดังใจปรารถนา