หนึ่งในห้องประชุมสัมมนาที่ใหญ่ที่สุดในระยอง
และเป็น 1 ใน 10 ของภาคตะวันออกของประเทศไทย

จองห้องพักออนไลน์

screen-shot-2559-11-05-at-00-56-56

ห้องประชุม & ห้องสัมมนา & ห้องจัดเลี้ยง

ห้องสุนทรภู่

1,328 ตารางเมตร

ขนาดห้อง 29.5 x 45.0 x 6.0

รองรับสูงสุด : 2,000 คน

ห้องสร้อยสุวรรณ

670 ตารางเมตร

ขนาดห้อง 19.4 x 34.5 x 5.0

รองรับสูงสุด : 1,500 คน

ห้องศรีสุนทร ๑

265 ตารางเมตร

ขนาดห้อง 13.3 x 20.0 x 3.8

รองรับสูงสุด : 350 คน

ห้องศรีสุนทร ๒

670 ตารางเมตร

ขนาดห้องพัก 19.4 x 34.5 x 5.0

รองรับสูงสุด : 1,500 คน

ห้องศรีสุวรรณ

326 ตารางเมตร

ขนาดห้อง 13.8 x 23.6 x 4.2

รองรับสูงสุด : 400 คน

ห้องจันทร์สุดา

402 ตารางเมตร

ขนาดห้อง 18.1 x 22.2 x 4.0

รองรับสูงสุด : 400 คน

ห้องสินสมุทร ๑​/๒/๓

137 ตารางเมตร

ขนาดห้อง 8.7 x 15.7 x 3.8

รองรับสูงสุด : 100 คน

ห้องเกษรา ๑ / ๒ / ๓

118 ตารางเมตร

ขนาดห้อง 8.7 x 13.5 x 3.6

รองรับสูงสุด : 100 คน

แผนผังห้องประชุมและอาคาร

screen-shot-2559-11-05-at-01-25-19

screen-shot-2559-11-05-at-01-25-28