แพ็จเกจ 3 วัน 2 คืน สวดมนต์ข้ามปี จังหวัดระยอง

อิ่มกาย สุขใจ สวดมนต์ข้ามปีและทำบุญตักบาตรต้อนรับปีใหม่ 2560

วันที่ 30 ธันวาคม 2559 – 1 มกราคม 2560 (3 วัน 2 คืน)