สำรองห้องพักออนไลน์

เกาะเสม็ด จังหวัดระยอง

เกาะเสม็ด ทะเลสวยหาดทรายขาว ห่างจากฝง่ั ท่าเรือบ้านเพ ประมาณ 6 กิโลเมตร เป็นเกาะในตาบลเพ อ.เมือง จ.ระยอง ในพื้นที่ของอุทยานแห่งชาติเขาแหลมหญ้า-หมู่เกาะเสม็ด เป็น แหล่งท่องเที่ยวที่มีชื่อเสียงของระยอง ได้รับความนิยมทั้งจากชาวไทยและต่างชาติ อยู่ห่างจากชายฝั่ง บ้านเพประมาณ 6.5 กิโลเมตร เชื่อกันว่าคือเกาะแก้วพิสดาร ในวรรณคดีเรื่องพระอภัยมณี ของสุนทรภู่ เกาะเสม็ดนี้มีหาดทรายขาวละเอียดอยู่ทั่วไป