สำรองห้องพักออนไลน์

ท่าเรือ ตลาดบ้านเพ ระยอง

บ้านเพ แหล่งรวมของทะเล ของฝาก ทังอาหารสดและแห้ง เดินทางจากโรงแรม ด้วยระยะทางเพียง 23 กิโลเมตร มีร้านขายของพื้นเมือง เช่น ผ้าบาติก ผลิตภัณฑ์อาหารทะเลแปรรูป เช่น น้าปลา ปลาหมึก กุ้งแห้ง กะปิ และอาหารทะเลสด ๆ แหล่งใหญ่ในจังหวัดระยอง