ห้องจันทร์สุดา

ห้องจันทร์สุดา

402 ตารางเมตร

ขนาดห้อง 18.1 x 22.2 x 4.0

รองรับสูงสุด : 400 คน