ห้องศรีสุนทร ๑

ห้องศรีสุนทร ๑

265 ตารางเมตร

ขนาดห้อง 13.3 x 20.0 x 3.8

รองรับสูงสุด : 350 คน