ห้องศรีสุนทร ๒

ห้องศรีสุนทร ๒

670 ตารางเมตร

ขนาดห้องพัก 19.4 x 34.5 x 5.0

รองรับสูงสุด : 1,500 คน