ห้องศรีสุวรรณ

ห้องศรีสุวรรณ

326 ตารางเมตร

ขนาดห้อง 13.8 x 23.6 x 4.2

รองรับสูงสุด : 400 คน