ห้องสร้อยสุวรรณ

ห้องสร้อยสุวรรณ

670 ตารางเมตร

ขนาดห้อง 19.4 x 34.5 x 5.0

รองรับสูงสุด : 1,500 คน