ห้องสินสมุทร ๑​/๒/๓

ห้องสินสมุทร ๑​/๒/๓

137 ตารางเมตร

ขนาดห้อง 8.7 x 15.7 x 3.8

รองรับสูงสุด : 100 คน