ห้องสุนทรภู่

ห้องสุนทรภู่

1,328 ตารางเมตร

ขนาดห้อง 29.5 x 45.0 x 6.0

รองรับสูงสุด : 2,000 คน