ห้องเกษรา ๑ / ๒ / ๓

ห้องเกษรา ๑ / ๒ / ๓

118 ตารางเมตร

ขนาดห้อง 8.7 x 13.5 x 3.6

รองรับสูงสุด : 100 คน