ทำเลที่ตั้งดี สะดวกสบายในการเดินทางมากๆ

ยอดเยี่ยมมาก

ทำเลที่ตั้งดี สะดวกสบายในการเดินทางมากๆ , กรรณภัทร์ จากประเทศไทย