เดินทางเพื่อธุรกิจและงาน, เป็นโรงแรมที่ฉันพาลูกค้ามาพักทุกครั้ง ที่ชั้นใต้ดินของโรงแรมมีผับอยู่และทุกๆครั้งที่ฉันดื่มหนักเพื่อสังสรรค์กับกลุ่มลูกค้า ฉันสามารถเดินกลับเข้าโรงแรมได้อย่างสะดวกสบายและปลอดภัย

ใกล้สถานที่ท่องเที่ยวและร้านค้า

เดินทางเพื่อธุรกิจและงาน, เป็นโรงแรมที่ฉันพาลูกค้ามาพักทุกครั้ง ที่ชั้นใต้ดินของโรงแรมมีผับอยู่และทุกๆครั้งที่ฉันดื่มหนักเพื่อสังสรรค์กับกลุ่มลูกค้า ฉันสามารถเดินกลับเข้าโรงแรมได้อย่างสะดวกสบายและปลอดภัย , Business traveler