สถานที่ท่องเที่ยว

แนะนำสถานที่ท่องเที่ยว

ระยอง เป็นจังหวัดหนึ่ง ในภาคตะวันออก ของประเทศไทย เป็นจังหวัดที่มีรายได้ ประชากรต่อหัวสูงที่สุดในประเทศ และ ผลิตภัณฑ์รวมจังหวัดอยู่ในอันดับที่ 2 ของประเทศเป็นเมืองท่องเที่ยวที่มีแหล่งท่องเที่ยวที่มีชื่อเสียงมากมาย นอกจากทะเลแล้วยังมีอีกหลายสิ่งที่น่าสนใจ ทั้งสถานที่ท่องเที่ยวทางธรรมชาติ  เช่น สวนพฤกษศาสตร์ระยอง อ่างเก็บน้ำดอกกราย หมู่เกาะเสม็ด หรือจะเป็นสถานที่ท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม อาทิ วัดป่าประดู่ พระอารามหลวงแห่งแรกของระยองมีพุทธสถาปัตยกรรมโดดเด่นสวยงาม เป็นต้น

อ่างเก็บน้ำดอกกราย

อ่างเก็บน้ำดอกกรายพร้อมแล้วให้ชาวระยองร่วมลอยกระทงโดยได้จัดกิจกรรมร่วมสืบสานประเพณีไทย เที่ยวงานลอยกระทง ณ อ่างเก็บน้ำดอกกราย จ.ระยอง “ลอยกระทง ลงกับเธอ
Sticky Post

เกาะเสม็ด

เกาะเสม็ด เป็นเกาะในตำบลเพ อำเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง ในพื้นที่ของอุทยานแห่งชาติเขาแหลมหญ้า-หมู่เกาะเสม็ด เป็นแหล่งท่องเที่ยวที่มีชื่อเสียงของระยอง ที่ได้รับความนิยมทั้งจากชาวไทยและต่างประเทศ

สวนพฤกษศาสตร์ ระยอง

สวนพฤกษศาสตร์ระยอง เป็นพื้นที่ขุ่มน้ำขนาดใหญ่ ที่มีอยู่เพียงไม่กี่แห่งในประเทศไทย สภาพป่าและระบบนิเวศของที่นี่แปลกตาหาดูได้ยาก โดยทั่วไป ประกอบด้วย กกหญ้า ป่าเสม็ด และป่าดิบแล้ง